MARIBOR, SLOVENIA
SLOVENJ GRADEC, SLOVENIA
NOVEMBER 14−DECEMBER 15, 2012

EVENTS

14.11.2012
19:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->OPENING – Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU), Slovenj Gradec, Slovenia<!--:--><!--:sl-->OTVORITEV – Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec<!--:-->
15.11.2012
19:00
Portal
Valvazorjeva 40, Maribor

<!--:en-->OPENING – Portal, Valvazorjeva 40, Maribor, Slovenia<!--:--><!--:sl-->OTVORITEV – Portal, Valvazorjeva ulica 40, Maribor<!--:-->
16.11.2012
14:00
Portal
Valvazorjeva 40, Maribor

<!--:en-->CONFERENCE DAY 1. – Technological Matter and the New State of the Living<!--:--><!--:sl-->KONFERENCA 1. DAN – Tehnološka snov in novo stanje živega<!--:-->
17.11.2012
14:00
Portal
Valvazorjeva 40, Maribor

<!--:en-->CONFERENCE DAY 2. – The Technological Unconscious as a Medium<!--:--><!--:sl-->KONFERENCA 2. DAN – Tehnološko nezavedno kot medij<!--:-->
19.11.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING: PRIX ARS ELECTRONICA (AT)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA: PRIX ARS ELECTRONICA (Avstrija)<!--:-->
20.11.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING: PRIX ARS ELECTRONICA (AT)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA: PRIX ARS ELECTRONICA (Avstrija)<!--:-->
20.11.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING: PRIX ARS ELECTRONICA (AT)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA: PRIX ARS ELECTRONICA (Avstrija)<!--:-->
21.11.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING: PRIX ARS ELECTRONICA (AT)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA: PRIX ARS ELECTRONICA (Avstrija)<!--:-->
21.11.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING: PRIX ARS ELECTRONICA (AT)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA: PRIX ARS ELECTRONICA (Avstrija)<!--:-->
22.11.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING: PRIX ARS ELECTRONICA (AT)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA: PRIX ARS ELECTRONICA (Avstrija)<!--:-->
23.11.2012
18:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->PUBLIC LECTURE #1 – Towards the Third Life<!--:--><!--:sl-->JAVNO PREDAVANJE #1 – Naproti tretjemu življenju<!--:-->
26.11.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING – IMPAKT (NL)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – IMPAKT (Nizozemska)<!--:-->
27.11.2012
17:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->Workshop – BioCyberKidzz<!--:--><!--:sl-->Delavnica – BioCyberKidzz<!--:-->
27.11.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING – IMPAKT (NL)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – IMPAKT (Nizozemska)<!--:-->
27.11.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING – CENTER FOR ART AND CULTURE MEDIAARTLAB (RU)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – CENTER ZA UMETNOST IN KULTURO: MEDIAARTLAB (Rusija)<!--:-->
29.11.2012 - 30.11.2012
10:00
Portal
Valvazorjeva 40, Maribor

<!--:en-->Workshop – DNA Sequencing: Referential Probability Structures<!--:--><!--:sl-->Delavnica – DNA zaporedje: Referenčne verjetnostne strukture<!--:-->
29.11.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING – CENTER FOR ART AND CULTURE MEDIAARTLAB (RU)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – CENTER ZA UMETNOST IN KULTURO: MEDIAARTLAB (Rusija)<!--:-->
03.12.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING – EVOLUTION HAUTE COUTURE: Art and Science in the Post-Biological Age<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – EVOLUTION HAUTE COUTURE: Art and Science in the Post-Biological Age<!--:-->
04.12.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING – EVOLUTION HAUTE COUTURE: Art and Science in the Post-Biological Age<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – EVOLUTION HAUTE COUTURE: Art and Science in the Post-Biological Age<!--:-->
04.12.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING – THE PROMETHEUS CENTER (RU)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – CENTER PROMETHEUS (Rusija)<!--:-->
06.12.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING – THE PROMETHEUS CENTER (RU)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – CENTER PROMETHEUS (Rusija)<!--:-->
07.12.2012
18:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->PUBLIC LECTURE #2 – Unidentified Objects and Structures of the Unconscious<!--:--><!--:sl-->JAVNO PREDAVANJE #2 – Neidentificirani objekti in strukture nezavednega<!--:-->
10.12.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING – EXPERIMENTS IN ART AND TECHNOLOGY (E.A.T.) (US)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – EKSPERIMENTI V UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJI (E.A.T.) (ZDA)<!--:-->
11.12.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING – EXPERIMENTS IN ART AND TECHNOLOGY (E.A.T.) (US)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – EKSPERIMENTI V UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJI (E.A.T.) (ZDA)<!--:-->
11.12.2012
19:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->SCREENING – EXPERIMENTS IN ART AND TECHNOLOGY (E.A.T.) (US)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – EKSPERIMENTI V UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJI (E.A.T.) (ZDA)<!--:-->
13.12.2012 - 15.12.2012
10:00
MMC KIBLA
Ulica kneza Koclja 9, Maribor

<!--:en-->WORKSHOP – THE THEREMIN KITCHEN WORKSHOP<!--:--><!--:sl-->DELAVNICA – TEREMINOVA KUHINJA<!--:-->
13.12.2012
18:00
Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU)
Glavni trg 24, Slovenj Gradec

<!--:en-->SCREENING – EXPERIMENTS IN ART AND TECHNOLOGY (E.A.T.) (US)<!--:--><!--:sl-->PROJEKCIJA – EKSPERIMENTI V UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJI (E.A.T.) (ZDA)<!--:-->