MARIBOR, SLOVENIJA
SLOVENJ GRADEC, SLOVENIJA
14. 11.−15. 12. 2012

Dogodki – Portal, Maribor

15.11.2012
19:00
Portal
Valvazorjeva 40, Maribor

<!--:en-->OPENING – Portal, Valvazorjeva 40, Maribor, Slovenia<!--:--><!--:sl-->OTVORITEV – Portal, Valvazorjeva ulica 40, Maribor<!--:-->
16.11.2012
14:00
Portal
Valvazorjeva 40, Maribor

<!--:en-->CONFERENCE DAY 1. – Technological Matter and the New State of the Living<!--:--><!--:sl-->KONFERENCA 1. DAN – Tehnološka snov in novo stanje živega<!--:-->
17.11.2012
14:00
Portal
Valvazorjeva 40, Maribor

<!--:en-->CONFERENCE DAY 2. – The Technological Unconscious as a Medium<!--:--><!--:sl-->KONFERENCA 2. DAN – Tehnološko nezavedno kot medij<!--:-->
29.11.2012 - 30.11.2012
10:00
Portal
Valvazorjeva 40, Maribor

<!--:en-->Workshop – DNA Sequencing: Referential Probability Structures<!--:--><!--:sl-->Delavnica – DNA zaporedje: Referenčne verjetnostne strukture<!--:-->