MARIBOR, SLOVENIJA
SLOVENJ GRADEC, SLOVENIJA
14. 11.−15. 12. 2012

Delavnice/predavanja

DNK zaporedje: referenčne verjetnostne strukture
Maja Smrekar in Špela Petrič (Slovenija)
29.–30. november 2012
MAJA SMREKAR IN SPELA PETRIC
Maja Smrekar in Špela Petrič (Slovenija). Delavnica DNK zaporedij. Foto Miha Fras

1. dan: četrtek, 29. november (10.00–18.00)
2. dan: petek, 30. november (12.00–15.00)

Konceptualni okvir delavnice je osnovan na demistifikaciji pozicij moči v dobi premočnega širjenja znanstvenega populizma, ki javnosti streže s hermetičnimi informacijami, te pa onemogočajo možnosti enakovrednih stopenj dialoga. V delavnici se z uporabo forenzičnega pribora, popularnim orodjem, izvede kolekcija vzorcev sline, ki jo sicer rutinsko uporabljajo pri obdelavi forenzičnih vzorcev na področju molekularne biologije. Vsebina delavnice se torej osredotoča na razkritje specifičnega gena kot enega izmed virov dešifriranja lastnega telesa, z namenom razumeti določene posledice delovanja njegovega operacijskega sistema. Vendar pa so rezultati genetskih testiranj zakodirani znotraj specifičnega sistema znanja, ki temelji na principih referenc in verjetnosti. Udeležencem želimo pokazati nekatere izmed teh sistemov znanja, hkrati pa kritično raziskati načela verjetnosti, ki jih sodobna znanost uporablja znotraj pristopa odkrivanja končnih ravni “resnice”. Hkrati naslavljamo najširši krog javnosti z interdisciplinarnim sodelovanjem med umetnikom, znanstvenikom in drugimi tehničnimi strokovnjaki, saj bi lahko imela pozicija uveljavljanja objektivnega stališča, z mislijo na interese širše javnosti, stališča torej, ki ga proizvajajo informirani (ne)strokovnjaki, izreden vpliv na diskurz procesov in končnih produktov s področja znanosti. Tako je znotraj teh okvirjev pomembno, da ima družba pregled tudi nad življenjskimi znanstvenimi strukturami, z ozaveščanjem, da je prav vsak pogled na “resnico” lahko neke vrste manipulacija na osnovi operacijskega sistema določene naprave.

Kontakt za informacije:
Tanja Grosman
E: tanja.grosman@kibla.org
T: 059 076 371
M: 031 682 579

Biografija

Maja Smrekar (r. 1978, Brežice) je diplomirala leta 2005 na oddelku za kiparstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, trenutno zaključuje magisterij na oddelku za nove medije. Med drugim je zadnjih pet let sodelovala z galerijo Kapelica v Ljubljani. V sklopu njihove produkcije je izpeljala projekte, kjer je raziskovala fenomen frekventnosti preko t. i. biofeedbacka in telematske prezence, molekularne biologije in nevroznanosti v odnosu do telesa, zasebnosti in (inter)subjektivnega zaznavanja prostora. Leta 2010 je organizirala mednarodni festival HAIP10, Nova Narava, ki se je dogajal v multimedijskem centru Kiberpipa v Ljubljani, kjer je Smrekarjeva med letoma 2008 in 2010 delovala kot umetniški vodja.

Špela Petrič (r. 1980, Ljubljana), mag. biologije, je raziskovalka, umetnica in performerka, ki trenutno študira na Sint Lukas School of Art and Design (Transmedia). Do nedavnega je bila zaposlena kot asistentka na Inštitutu za biokemijo Univerze v Ljubljani. Njena kreativna praksa se oblikuje na stičišču znanosti in umetnosti. Sodeluje z galerijo Kapelica, z več domačimi in tujimi umetniki in je aktivna članica Hackterie (hackteria.org).