MARIBOR, SLOVENIJA
SLOVENJ GRADEC, SLOVENIJA
14. 11.−15. 12. 2012

Umetniška dela

Razparač, 2007–2010
Leo Peschta
Avstrija
Robot (aluminij, jeklo, motorji, elektronika, baterije)
Leo Peschta_web
Leo Peschta (AU). Der Zermesser, 2007–2010. Samostojni robot, slika z dovoljenjem umetnika. 2010, Leo Peschta

Razparač je fizični objekt, ki občuti prostor okrog sebe ter artikulira odnos med svojo lastno obliko in okolico. S spreminjanjem dolžine svojih stranic objekt poruši svojo lastno popolno simetrijo ter na ta način občuti prostor, ki ga obkroža, s pomočjo senzorjev, nameščenih na vsakega izmed njegovih vogalov. Poznavanje pozicije in podaljškov posameznih modulov ter medsebojnih odnosov med njihovimi pripadajočimi pozicijami omogoča robotu, da se prosto giblje po prostoru, tako da spreminja svoje težišče.

Biografija

Leo Peschta (r. 1978, Dunaj, Avstrija) je umetnik in raziskovalec. Po študiju fotografije in grafičnega oblikovanja je diplomiral iz digitalnih medijskih umetnosti na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju leta 2007. V času študija je deloval na vseh področjih medijskih umetnosti vključno z zvokom, instalacijami in programsko opremo, tri leta pa se je še posebej posvečal temi robotike in mehanizacije, kar je kasneje postalo tudi njegovo glavno področje dela. Po študiju je pričel delovati še z na Dunaju osnovano skupino Research center for shared incompetence (Raziskovalni center za skupno nesposobnost), ki se dotika zapletenih in heterogenih stičnih točk med znanostjo in družbo. Razstavljal je po muzejih, galerijah in festivalih po vsem svetu: samostojna razstava na Ars Electronici v Tabakfabrik (Linz, 2010), Translife – The National Art Museum of China (Peking, 2011), NIME (Oslo, 2011), Process as Paradigm, Museum Laboral (Gijon, 2010), Artbots – Science Gallery (Dublin, 2008), un_space – Museum for Applied Arts Vienna (Dunaj, 2007). Leo Peschta je za svoje delo prejel nagrado na festivalu Artbots 2008, častno omembo na VIDA13, sodeloval pa je tudi na mednarodnem tekmovanju Art & Artificial Life in bil prejemnik štipendije Heinrich Klotz Stipendium ZKM Karlsruhe.