MARIBOR, SLOVENIJA
SLOVENJ GRADEC, SLOVENIJA
14. 11.−15. 12. 2012

Glavni govorci

Arheologija medijev kot študija toposa
Erkki Huhtamo
Univerza v Kaliforniji, Los Angeles, ZDA
sobota, 17. november 2012
2. dan: Tehnološko nezavedno kot medij
James Auger, Jimmy Loizeau (UK). Iso-Phone, 2003-04. Research project, photo courtesy the artists. 2003 James Auger, Jimmy Loizeau
James Auger, Jimmy Loizeau (UK). Iso-Phone, 2003–04. Raziskovalni projekt, foto z dovoljenjem umetnikov. 2003 James Auger, Jimmy Loizeau

Predavanje predstavlja poseben način izvajanja medijske arheologije z razvojem teoretično-historične kontekstualizacije toposa – pojem je bil prevzet po literarnem teoretiku Ernstu Robertu Curtiusu in spremenjen v “orodje” za pojasnilo ponavljajočih se klišejev in banalnosti v medijski kulturi. Huhtamo idejo prenese na razne oblike medijev, od t. i. “peep medijev” in premične panorame do mobilnih medijev. V tej intervenciji bo pristop razdelan teoretično, z razpravo o predhodnikih toposa in s prikazom, kako se lahko nanaša na različne vidike medijske kulture. Naloga je identificirati teme, analizirati njihove krivulje in transformacije ter razložiti kulturno ‘logiko’, ki je pogoj za njihovo ‘potovanje’ v času in prostoru. Teme kot sestavni deli toposa so diskurzivni “motorji”, ki posredujejo motive, oblike in domišljijo preko kulturnih tradicij. Nič čudnega, da si jih je po svoje prikrojila tudi kulturna industrija.

Biografija

Erkki Huhtamo (r. 1958, Helsinki, Finska) dela kot profesor zgodovine in teorije medijev na oddelku za oblikovne medijske umetnosti kalifornijske univerze (Los Angeles, ZDA). Od zgodnjih 1990-ih je Huhtamo pionir medijske arheologije, vzhajajočega pristopa med medijskimi študijami. Njegova zadnja dela so Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications (ur. z Jussi Parikka, University of California Press, 2011) in Illusions in Motion: Media Archaeology of the Moving Panorama and Related Spectacles (MIT Press, 2012). Trenutno piše delo From Illusions to Interactions: Media Archaeology of Interactive Media (MIT Press, po pogodbi). V vlogi kustosa je Huhtamo ustvaril več razstav: The Interactive Garden (1993), Toshio Iwai (1994), The ISEA 94 Exhibition (1994), Digital Mediations (1995), Unexpected Obstacles: Perry Hoberman (1997), Paul DeMarinis (2000), Alien Intelligence (2000), Bernie Lubell (2002) in druge. Je tudi avtor in režiser televizijskih programov o medijski kulturi in član festivalskih žirij mednarodnih razstav medijske umetnosti.