MARIBOR, SLOVENIJA
SLOVENJ GRADEC, SLOVENIJA
14. 11.−15. 12. 2012

Glavni govorci

Liminalne želje: truplo, nezavest in himera
Stelarc
Univerza Brunel, London, Velika Britanija
Univerza Western Sydney, Avstralija
petek, 16. november 2012
1. dan: Tehnološka snov in novo stanje živega
Stelarc (Australia). Extra Ear Ear on Arm, 2006, London, Los Angeles, Melbourne. 2006 Photo by Nina Sellars
Stelarc (Avstralija). Extra Ear: Ear on Arm, 2006, London, Los Angeles, Melbourne. 2006 Foto Nina Sellars

Telo je evolucijska arhitektura, ki deluje in se zaveda sveta. Spremeniti njegovo arhitekturo pomeni prilagoditi njegovo zavest. Vsekakor moramo spodkopati poenostavljeno idejo delovanja in individualnega. Telo je bilo vedno protetično telo – povečano, ojačano in enakomerno izpostavljeno svojim instrumentom in strojem. Zmeraj je obstajala nevarnost, da se bo telo obnašalo neprostovoljno in avtomatsko pogojeno. Zombi je telo, ki se obnaša neprostovoljno in nima svoje pameti. Kiborg je sistem človeka-stroja, ki postaja vse bolj avtomatiziran. Zmeraj sta obstajala strah pred neprostovoljnim in tesnoba pred avtomatiziranim; pred zombijem in pred kiborgom. Toda bojimo se tega, kar smo zmeraj bili in kar smo že postali. Biti inteligenten akter v svetu pomeni oboje: biti primerno utelešen in globoko zasidran v njem. Ampak zakaj ne bi gledali na telo kot na mobilen, nadzorni in oddajni sistem, kamor se lahko prijavimo (in da, tudi vdremo lahko vanj) in je dostopno fiziološko in fenomenološko?

Biografija

Stelarc (r.1946, Limassol, Ciper) je umetnik-performer, ki ga zanima post-evolucijska arhitektura telesa. Svoje lastno telo je vizualno raziskal in ga akustično ojačil. V letih 1975–1976 je posnel tri filme o notranjosti svojega telesa – s tremi metri napeljanih sond v pljuča, trebuh in črevo. V letih 1976–1988 je 25-krat visel, obešen na kavlje, zataknjene v kožo, v različnih položajih, situacijah in lokacijah. Za raziskovanje alternativnih, intimnih in neprostovoljnih stičišč s telesom uporablja protetiko, robotiko, sisteme virtualne resničnosti, internet in biotehnologijo. Trenutno dela na oddelku za umetnost performansa umetniške šole univerze Brunel v Uxbridgu v Veliki Britaniji. Je tudi vodilni raziskovalec in gostujoči umetnik laboratorijev MARCS Auditory Labs univerze Western Sydney v Avstraliji.