MARIBOR, SLOVENIJA
5. 10.—30. 10. 2012

UMETNIŠKA DELA

Public avatar (Javni avatar)
Martin Bricelj Baraga, Slavko Glamočanin / MoTA
Slovenija
performans
PublicAvatar
Martin Bricelj Baraga: Javni avatar, 2009.
Koprodukcija in predstavitev na body>data>space in FACT razstavi Robots and Avatars, 2012, galerijska postavitev v FACT Liverpool. Foto Brian Slater

Javni avatar je nov projekt, dokumentacija odnosa med virtualno resničnostjo ter našimi zaznavami sebe in družbe. Instalacija omogoča globalnemu občinstvu raziskovanje resničnih svetovnih lokacij na daljavo ter interakcijo z ljudmi in predmeti na teh lokacijah s pomočjo realno-časovnega nadzora človeškega poskusnega subjekta. Ob stiku digitalnega s fizičnim svetom so meje med seboj in drugim, med resničnostjo in simulacijo, neprestano na preizkušnji in ponovno definirane.

V času dogodkov se bodo uporabniki lahko prijavili na stran www.public-avatar.com. Vsak prijavljen uporabnik bo postavljen v čakalnico. Ko bo na vrsti, bo lahko določen čas dajal avatarju preprosta navodila (na primer “obrni se” + “levo”, “reci” + “živijo” itd.). Uporabniki bodo lahko preko video prenosa v živo spremljali, kaj Javni avatar vidi in sliši.

Ideja izhaja iz preprostega koncepta avatarja, ki sega že v leto 1985, ko se je pojavil v igri Ultima, kasneje pa ga je populariziral Neal Stephenson v romanu Snow Crash. Prav v tem romanu se je pojavil tudi termin metaverse, ki pomeni tri dimenzionalno različico virtualne realnosti na internetu.
Avatar je virtualno telo oziroma virtualna simulacija človeškega bitja na medmrežju. Milijoni uporabnikov uporabljajo to simulacijo za druženje, učenje, delo, zabavo, stvari, ki jih počnejo v vsakdanjem življenju, istočasno pa jim omogoča še mnoge možnosti, ki jih v realnem življenju ne morejo početi. Public Avatar bo poskus prenosa te virtualne realnosti v realen prostor z realnimi ljudmi, v katerih bodo digitalni poligoni in piksli zamenjani z realnimi lokacijami. Public Avatar ne bo zasebno, temveč javno telo, ki se bo ravnalo po navodilih kogarkoli.

Projekt raziskuje resnično virtualnost, pri čimer mislimo na odmev virtualne resničnosti v resničnosti sami. Proučuje bistvo resničnosti ter raziskuje meje med virtualnim in resničnim. Ob predpostavki, da virtualna resničnost, internetne aplikacije, omrežje in igre ne le odsevajo družbo in resničnost, pač pa tudi napovedujejo njun razvoj (npr. Ghost Recon), lahko rečemo, da Javni avatar raziskuje družbeno resničnost sedanjosti in prihodnosti.

www.public-avatar.com
www.martinbricelj.com
www.motamuseum.com

Biografija

Martin Bricelj Baraga je vizualni medijski umetnik in kulturni aktivist. Njegova interaktivna dela, avdio-vizualni performansi in sodelovanja raziskujejo odnos med človekom in strojem, družbene vidike sodobne pop kulture ter prihodnji monumentalizem in politične dimenzije naših posrednih resničnosti. Razstavljal je v galerijah in razstavnih prostorih po vsem svetu: ICA (London), Sonar (Barcelona), Columbia University (New York), Centro cultural Recoleta (Buenos Aires), Kunsthaus (Gradec), Kaapelithas (Helsinki), Museums Quartier (Dunaj) ter drugod. Za nedavni projekt RoboVox – obsežno interaktivno javno zvočno instalacijo – je leta 2008 prejel nagrado Europrix Multimedia Award. Je direktor Festivala Pomladi v Ljubljani (festival elektronske glasbe in sorodnih umetnosti na prostem) in pobudnik umetniško-kuratorske iniciative MoTA – Museum of Transitory Art, prvega ljubljanskega rezidenčnega programa in mreže tujih umetnikov in kustosov na t. i. "vzhodu".

http://www.martinbricelj.com