KIBLA od leta 2002 organizira festival odprte kode, poimenovan KIBLIX IT mednarodni festival odprte kode, ki ga zadnji dve leti izvajamo v sodelovanju z društvom LUGOS – Linux User Group of Slovenia tudi kot Linux Install Fest – LiFe oz. Linux namestitveni festival, s katerimi smo prvič priredili Namestitveni festival leta 1999.

KIBLA že od vsega začetka, leta 1996, sodeluje z društvom LUGOS, saj se je potreba po izmenjavi znanj in praks na področju odprte kode oz. odprtokodnih rešitev izkazala kot nuja in je vitalnega pomena v svetu informacijskih tehnologij, kjer domala vsakodnevno srečujemo nove tehnologije in trende. Že nekaj časa pa preučevanje le-teh izpostavi tri pomembnejše tematike, to so odprta koda in operacijski sistem GNU/Linux, varnost na Internetu, ter mobilne tehnologije in telefonija, seveda vse s poudarkom na rešitvah temelječih na odprti kodi.

Stalnica pa je nenehno spreminjanje, kar je izziv za znanstveno raziskovalno delo na tem področju in tudi za nas, da vsako leto najdemo veliko razlogov, zakaj in čemu se festivala KIBLIX IT spet lotiti. Vsem naštetim področjem poskušamo najti skupni imenovalec, ki ga iščemo v odprti kodi in univerzalni platformi tako za mobilne in namenske naprave, kot tudi za uporabo medmrežja, upoštevajoč varnost omenjenih rešitev.

Predavatelji, ki prihajajo iz različnih znanstvenih in raziskovalnih institucij, društev in podjetij, na podlagi svojih praktičnih izkušenj, ki so jih neredko pridobili kot pionirji na nekaterih specifičnih področjih, slušateljem približajo problematiko in jim predstavijo možnosti za nadaljnji razvoj in uporabo določene tehnologije pri znanstveno-raziskovalnem delu. Naš namen je osveščati in vzpodbuditi razvoj in študijsko znanstveno delo na področjih informacijskih tehnologij, ki jih predstavljamo, predvsem pa vpeljati miselnost odprte kode, tako v razvoj programske opreme na raziskovalnem področju kot tudi pri drugih znanstveno-raziskovalnih intelektualnih vsebinah.


Copyright © 2005 MMC KIBLA